Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   46
66/66

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   55
1/1

Thần mộ

Quàng A Tũn   87
107/107

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   117
132/132

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   184
96/96

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   261
116/116

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   111
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   99
10/10

Một Tỷ Khách Hàng

Sách nói   104
16/16

Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Ái Hòa   93
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất