Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn   646
10/10

Giao Ước Âm Dương

MC Tuấn Anh   506
10/10

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy   635
5/5

Liêu Trai Chí Dị

NTƯT Phú Thăng   474
9/9

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn   311
1/1

Nghi Lễ Tế Thần

MC Nguyễn Huy   332
14/14

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm   469
1/1

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn   525
1/1

Quỷ Khốc Dạ

MC Quàng A Tũn   552
2/2

Đạo sĩ hạ sơn

Quàng A Tũn   1176
104/104

Thế Mạng

MC Đình Soạn   333
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất