Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn   445
10/10

Giao Ước Âm Dương

MC Tuấn Anh   407
10/10

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy   494
5/5

Liêu Trai Chí Dị

NTƯT Phú Thăng   324
9/9

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn   239
1/1

Nghi Lễ Tế Thần

MC Nguyễn Huy   258
14/14

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm   364
1/1

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn   399
1/1

Quỷ Khốc Dạ

MC Quàng A Tũn   444
2/2

Đạo sĩ hạ sơn

Quàng A Tũn   792
104/104

Thế Mạng

MC Đình Soạn   251
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất