Thần Vương Truyện

Phi Tùng   36
38/38

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   148
117/117

Thần mộ

Quàng A Tũn   299
161/161

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   193
157/157

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   477
167/167

Thiên Quân Bá Đạo

Quàng A Tũn   1372
101/101

Tiên Phủ Trường Sinh

Tuấn Anh   153
41/41

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   1206
460/460

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   355
287/287

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   2741
190/190

Thánh Khư

Tuấn Anh   341
429/429

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   538
491/491
Truyện online nghe nhiều nhất