Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   16
48/48

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   86
177/177

Con Đường Nghịch Thiên

Tuấn Anh   1525
169/169

Thánh Khư

Tuấn Anh   134
115/115

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   95
112/112

Phàm Giới Thiên Tôn

Tuấn Anh   514
114/114

Hồ Yêu

Phi Tùng   95
35/35

Tiên Giả

Trần Vân   294
24/24

Nhất Kiếm Tiên Phàm

Phi Tùng   188
7/7

Dị Thế Đạo Môn

MC Bá Tiến   197
129/129

Thiên Cơ Điện

Tuấn Anh   191
118/118

Cửu Vỹ Thiên Hồ Tái Xuất

Hào Phan   173
2/2
Truyện online nghe nhiều nhất