Thần Vương Truyện

Phi Tùng   18
26/26

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   119
117/117

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   65
1/1

Thần mộ

Quàng A Tũn   155
132/132

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   169
157/157

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   238
108/108

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   418
145/145

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   122
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   115
10/10

Một Tỷ Khách Hàng

Sách nói   122
16/16

Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Ái Hòa   107
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất