Thần Vương Truyện

Phi Tùng   36
38/38

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   148
117/117

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   73
1/1

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   193
157/157

Thần mộ

Quàng A Tũn   299
161/161

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   477
167/167

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   264
108/108

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   143
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   128
10/10

Thao Túng Tâm Lý

Internet   133
1/1
Truyện online nghe nhiều nhất