Thần Vương Truyện

Phi Tùng   18
26/26

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   334
279/279

Nhân Đạo Đại Thánh

MC Trần Vân   418
145/145

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   505
465/465

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   1136
435/435

Thần mộ

Quàng A Tũn   155
132/132

Tiên Đạo Tranh Phong

MC Tuấn Anh   169
157/157

Kiếm Tiên Ở Đây

Tuấn Anh   119
117/117

Đô Thị Trận Pháp Sư

MC Trần Vân   238
108/108

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   1590
266/266

Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   65
1/1

Thánh Khư

Tuấn Anh   324
429/429
Truyện online nghe nhiều nhất