Thánh Khư

Tuấn Anh   214
380/380

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói   221
245/245

Xích Tâm Tuần Thiên

Tiến Phong   319
313/313

Yêu Tôn

Mc Tiến Phong   340
295/295
Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Vũ Luyện Điên Phong

Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Truyện Audio Vũ Luyện Điên Phong - Mạc Mặc (Trần Vân)

Trần Vân   8094
1295/1295

Thiên Quân Bá Đạo

Quàng A Tũn   844
95/95

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   1005
216/216

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Nguyễn Huy   35
1/1

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn   30
10/10

Một Tỷ Khách Hàng

Sách nói   57
16/16

Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Ái Hòa   47
4/4
Truyện online nghe nhiều nhất