Truyện Ma Thầy Năm

Nguyễn Huy   65
1/1

Song Kiếm Bình Thiên Hạ

Quàng A Tũn   140
50/50

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   1590
266/266

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   169
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   232
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   244
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   364
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   334
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   987
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   383
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   643
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   892
42/42
Truyện online nghe nhiều nhất