Song Kiếm Bình Thiên Hạ

Quàng A Tũn   57
50/50

Tu Chân Kiếp

Phi Tùng   829
180/180

Tru Tà Lệnh

Nguyễn Huy   98
3/3

Hổ Mang Báo Hận

Trần Thy   147
1/1

Thương Hải

Phi Tùng   158
10/10

Người Chồng Mù

Tâm An   95
10/10

Song Kiếm

Vy Vy   254
69/69

Lam Y Nữ Hiệp

Phương Anh   857
44/44

Trầm Hương Tuyết

Vy Vy   257
28/28

Nguyệt Dị Tinh Tà

Viết Linh   527
15/15

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng   772
42/42

Thư Kiếm Trường An

Phi Tùng   383
31/31
Truyện online nghe nhiều nhất