Bắc Tống Nhàn Vương

Đình Duy   1136
135/135

Kỳ Nữ Tài Ba

MC Lê Na   1252
106/106

Bắc tống phong lưu

MC Đình Duy   769
373/373

Đấu thần đại lục

Mc Tuấn Anh   1406
192/192

Thiếu gia bị bỏ rơi

Hoàng Hải   1731
323/323

Tầm tần ký

Phi Tùng   8940
93/93
Truyện Audio Lưu Manh Kiếm Khách - Hằng Tâm (Lão Trần)

Lưu Manh Kiếm Khách

Truyện Audio Lưu Manh Kiếm Khách - Hằng Tâm (Lão Trần)

Truyện Audio Lưu Manh Kiếm Khách - Hằng Tâm (Lão Trần)

Lão Trần   1081
46/46
Truyện Audio Phong Lưu Pháp Sư - Thiên Đường Bất Tịch Mịch (Lão Trần)

Phong Lưu Pháp Sư

Truyện Audio Phong Lưu Pháp Sư - Thiên Đường Bất Tịch Mịch (Lão Trần)

Truyện Audio Phong Lưu Pháp Sư - Thiên Đường Bất Tịch Mịch (Lão Trần)

Lão Trần   1913
27/27
Truyện Audio Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long - Cửu Nguyệt Dương Quang (Lão Trần)

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Truyện Audio Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long - Cửu Nguyệt Dương Quang (Lão Trần)

Truyện Audio Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long - Cửu Nguyệt Dương Quang (Lão Trần)

Lão Trần   3232
92/92
Truyện Audio Thần Khống Thiên Hạ - Ngã Bản Thuần Khiết (Lão Trần)

Thần Khống Thiên Hạ

Truyện Audio Thần Khống Thiên Hạ - Ngã Bản Thuần Khiết (Lão Trần)

Truyện Audio Thần Khống Thiên Hạ - Ngã Bản Thuần Khiết (Lão Trần)

Lão Trần   8949
196/196
Truyện Audio Linh Vũ Thiên Hạ - Vũ Phong (MC Tuấn Anh)

Linh Vũ Thiên Hạ

Truyện Audio Linh Vũ Thiên Hạ - Vũ Phong (MC Tuấn Anh)

Truyện Audio Linh Vũ Thiên Hạ - Vũ Phong (MC Tuấn Anh)

MC Tuấn Anh   2156
705/705
Truyện online nghe nhiều nhất